Thơ Nguyễn Trọng Vĩnh


Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh năm nay 95 tuổi. Mọi người biết tên ông khi là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc (1974 - 1987). Những ngày tết Tân Mão trên trang mạng của Nguyễn Xuân Diện và Trần Nhương có đăng tải những bài thơ của tướng Vĩnh. Những bài thơ đó đọc lên thấy hợp với tâm tư tình cảm của nhiều người.

Dưới đây là bài "Tự bạch" và bài "Hỏi - Nhắc - Nhắn" của ông.

Tự bạch
Nguyễn Trọng Vĩnh

Nợ nước đền tạm đủ
Nghĩa dân trả cũng vừa
Chín mươi nhăm tuổi thọ
Vẫn không chịu sống thừa

Việc nước hằng theo dõi
Góp ý kiến chân thành
Mong xã hội lành mạnh
Đất nước phát triển nhanh

Thấy việc gì sai trái
Cứ thẳng thắn đấu tranh
Dù quyền uy trù ghét
Vẫn cứng tựa sắt đanh

Chức không cao không thấp
Không giàu cũng chả nghèo
Biết được ai khốn khó
Cũng "của ít lòng nhiều"

Với bạn bè: trung thực
Với xóm giềng: chan hòa
Kính trọng người lương thiện
Khinh ghét lũ gian tà

Những tháng ngày còn lại
Sống thanh thản ung dung
Con cháu cũng hãnh diện
Mình không thẹn với lòng

Xuân Tân Mão
N.T.V

 Nguồn: Nguyễn Xuân Diện blog

HỎI - NHẮC - NHẮN

Hỏi những quan tham lại nhũng
Làm giàu chết có mang đi?

Nhắc kẻ nắm quyền hống hách
Nhớ chăng: "Quan chỉ một thì?"

Nhắc kẻ độc tài độc đoán
Trên đời từng có Hít - le

Nhắn kẻ ba hoa dối trá
Tô hồng dễ mấy ai nghe?!

N.T.V

 

Nguồn: trannhuong.com


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12440','p1m2b8cr3uhcff9iri05ev29t4','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-19 05:21:53','/a278931/tho-nguyen-trong-vinh.html')